האם גוגל שינו את תצוגת המעקב של הערוצים השונים. עד הבוקר הוצגו כל האתרים שמקושרים לחשבון כולל אתרים בהם לא היו לחיצות על מודעות. לפתע מוצגים רק אתרים בהם היו לחיצות על מודעות. האם למישהו נוסף זה קורה.