דפי זהב בהחלט יכולים לפרנס עמותת נפגעים, אחת או שתיים.

ואל תתנו לי אפילו להתחיל לדבר על YBAY - שלעומתם דפי זהב נראים כמו חבורת נזירות.

תעלו לכאן את כל הניסיון המר שלכם מול דפי זהב, אני מניח שזה יכול לעזור איפה שהוא, מתי שהוא.