מרכינים ראשנו בכאב בזוכרנו את חללי כוחות הביטחון ונרצחי פעולות האיבה.מאז יום הזיכרון האחרון (2013) נוספו 57 נופלים חללי כוחות הביטחון, וכ-50 נכי צה"ל שנפטרו והוכרו כחללים.
עד היום ומאז 1860 נפלו בעת מילוי תפקידם 23,169 חללי כוחות הביטחון.
ממלחמת העצמאות ועד היום נרצחו
2,495 אזרחים בפעולות איבה מתוכם 2 בשנה האחרונה.
יהי זכרם ברוך!