שלום חברים,

אשמח להתייחסות לבקשות להצעות מחיר ראשוניות במסגרת RFI שמקיים עבור ארגון ציבורי גדול:

א. אתר ארכיון היסטורי ארגוני, http://www.joomla.co.il/index.php?op...hp&f=8&t=13784

ב. אתר רשת חברתית, ארגונית פנימית, http://www.joomla.co.il/index.php?op...hp&f=8&t=13786