שלום,

מבקש לייצר דו"ח קבוע (לדוגמא, הצעת PAGEVIEWS) ואשר מתבסס על פילטר דינאמי והנבחר על ידי המשתמש מתוך רשימה הנוצרת אד-הוק ובהתאם לנתוני האתר.

במקרה שלי, מדובר על נתיבי עמוד domain.com/XXX/YYYYYY ואשר הרכיב הדינאמי הוא XXX המהווה תת-סיפרייה וכאשר YYYYYY הוא סדרת עמודים תחת תת-הסיפרייה. XXX חדשים מתווספים כל הזמן ולכן לא ניתן לבנות פילטר סטאטי.

האם יש דרך לייצר פילטר דינאמי ברמת COMBOX שמציג את כל ערכי XXX הנתונים? ו\או פתרון אחר?