האם יש בעיה חוקית עם שאיבה מה rss של כתבות למשל ב ynet אבל לשאוב רק תיאור ותמונה
למשל אתר ששואב ב rss מכל המגזינים ואתרי חדשות
עם המלל אין לי בעיה אך האם חוקי עם התמונה.