חודש דצמבר הלוהט ברשת השותפים WeSell עם מבצעים מפנקים לשותפים.
מבצע ראשון
בונוס 15%! על הגידול בפעילות ביחס לממוצע בחודשים ספטמבר– אוקטובר
אין כפל הטבות
מוגבל לגידול עד 5,000 ₪
מבצע שני
השותף שיגיע לגידול הכספי הגבוה ביותר יקבל :
מקום ראשון: Ipad 4
מקום שני: Ipad mini
יש כפל הטבות

אנחנו כאן בשבילך ועבורך
מחלקת השותפים WeSell