מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי:

"מבוטח המבקש לעבור מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יכול לעשות זאת פעמיים במהלך 12 חודשים מיום שנרשם בקופה הקודמת. "

"ניתן להגיש טופס מעבר עד 15 בנובמבר, רישומו בקופת החולים החדשה ייכנס לתוקף ב–1 בינואר "


קמפיינים של "מכבי" ו"קופת חולים כללים" נמצאים במערכת, זה בהחלט זמן טוב לקדם את אחד הקמפיינים האלו.


שבת שלום