אני שמח להודיע על הגליון השלושים של מגזין אבטחת המידע שלנו, Digital Whisper.

מידע על הכתבות: http://www.digitalwhisper.co.il/0x52/
הורדת המגזין: http://www.digitalwhisper.co.il/issue30

אשמח לדעות!