רציתי לשאול אם יש אפשרות לבדוק דרך האתר שלי אם מישהו מהאתר שלי נרשם אצלכם דרך קוד כלשהו. ואם זה קיים אצלכם בשירות מפרסם או שותף