הי
בוצעה המרה באתר שלי לפני 20 יום בדיוק. הסטאטוס עדיין ממתין לאישור...
אין זמן מוגדר שהספק אמור להחזיר תשובה? אין מעקב?

שי