מישהו יודע מה הכוונה בהערה "ספירת אינדקס בהמתנה" שמופיעה ב-SITEMAP ב-webmaster tools?