1.שתי תוצאות חיפוש במקומות 9-10 ,שני עמודים מאותו האתר שתחת ביטוי חיפוש אחד.2.תוצאת חיפוש אחת במקום 7-6,עמוד אחת מאותו האתר?מה לדעתכם מביא יותר תנועה?PEACE