מחפש אתרים לרכישה כולל קוד מינימום 2500 כניסות ביום


לא סקס, אתרי ילדים/נוער/חד נושאיים וכ"ו


עדיפות ראשונית אתר קופונים או צימרים פעיל


הצעות יבחנו ברצינות


נא לשלוח למייל כולל כתובת אתר וסכום נדרש


ofirf1@flying.co.il


תודה