"אתר אישי" זו ההפניה לכתובת לבחירת המשתמש מכפתור ה- ומהפרופיל האישי של כל משתמש.

חוקי הקישור הרלוונטים שחלים על חתימות בפורום חלים גם על האתר האישי.
  • האתר האישי לא יפנה ליעדים אשר תכנם אינו מתאים לכל המשפחה. (קרי: סקס והימורים).
  • האתר האישי לא יכיל קישור Affiliate.
  • האתר האישי לא יכיל קישור לאתר שאינו חוקי לפי חוקי מדינת ישראל.
  • האתר האישי לא יכיל קישור לאתר שעלול להזיק למחשב של המבקר בו ומחדיר תוכנות זדוניות
    ורוגלות או שמזוהה ככזה על ידי דפדפנים, מנועי חיפוש או תוכנות אחרות.
  • לא יופיע אותו אתר/כתובת מתחם של שני משתמשים שונים.
תודה על שיתוף הפעולה.