PDA

צפה בגרסא המלאה : שליחת טופס בדיקת נגישות האתר עד תאריך 25.4.2014נאוה
08/04/2014, 11:37
עדכון חדש 23.4.14

שלום לכולם,
דיברתי עכשיו עם עו"ד פריד ושאלתי אותו להיכן צריך לשלוח את הטופס.
הוא ענה לי שלא צריך לשלוח את הטופס, צריך למלא אותו ולשמור אותו אצל בעל האתר. כדאי להדפיס אותו. במידה ומישהו יתבע את האתר אפשר יהיה להשתמש בו.
מה צריך לעשות בטופס.
אם רוצים לחדש את האתר ולשדרג אותו באותה הזדמנות לא צריך למלא את כל הסעיפים אלא רק לקחת דף אחד מייצג ולכתוב בו בכל הסעיפים לא רלוונטי ולהוסיף הצהרה שהאתר נמצא בתהליך הנגשה וחידוש.

אם רק רוצים להנגיש את האתר ולא לחדש יש לכתוב מה תקין ומה לא תקין ומה לא רלוונטי. לא לעשות זאת בכל הדפים אלא להתמקד בכמה דפים מייצגים.

סוף העדכון
...........................................................


מועד הנגשת אתרים חדשים השתנה לאוקטובר 2016

שלום לכולם,

מועד הנגשת אתרים חדשים השתנה לאוקטובר 2016
זה נכון לגבי אתרים שיבנו עד 24 חודשים מיום תקנת החוק.
לאחר 24 חודשים מיום תקנת החוק אתרים חדשים יצטרכו להיות תקינים מלכתחילה.

בנוסף לזה צריך לשלוח טופס מצב נגישות עד תאריך 25.4.14
אם אתם מתכוונים להנגיש את האתר עד המועד שנקבע - אין צורך למלא את הטופס ורק להצהיר על זה. קראו סעיף 2. בהודעה המצורפת למטה:

אני מצרפת אימייל שקיבלתי מהנציבות:

תחילת ההודעה:

שלום נווה,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית להלן הקישורים לדברים שביקשת:

1. קישור למאמר המסביר איך להנגיש אתר אינטרנט : http://index.justice.gov.il/Units/Ne...iInternet.aspx (http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/NegishutMeidaKatuvUbealPeh/Pages/HangashatAtreiInternet.aspx).

2. מצ"ב טופס בדיקת נגישות אתר אינטרנט שאותו תוכלי למצוא גם בקישור הבא: http://index.justice.gov.il/Units/Ne...ult_Lobby.aspx (http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/NegishutMeidaKatuvUbealPeh/Pages/Default_Lobby.aspx).

יש לשים לב, כי אם בעלי אתר רוצים לחדש את האתר עד 16.10.16, אז מספיק לכתוב הצהרה על כך בטופס הבדיקה, ולרשום במשבצות "לא רלבנטי".

ולגבי האתרים האחרים, יש למלא בגדול ולמיטב הבנתך כשהמטרה היא שבוני אתרים ובעלי האתרים יבינו בגדול מה יהיה עליהם לעשות, לתכנן את נושא הנגשת אתריהם ואמוד את העלויות... .

3. מצ"ב טופס בדקית נגישות השירות.

4. לידיעתך להלן מועדי ההנגשה של אתרי האינטרנט לפי תקנה 35 לתקנות נגישות השירות:

א. אתר קיים יש להנגיש תוך 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף.
ב. תוספות ושינויים באתר קיים, שהוספו עד 24 חודשים מתחילת התקנות – גם כן עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף.
ג. שירות אינטרנט חדש, שהועלה לאוויר תוך 24 חודשים מתחילת התקנות – גם כן עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף.
ד. שירות או אתר חדש שהועלו החל מ-24 חודשים מתחילת התקנות – יהיו נגישים מיידית.

לעניין שירות חדש: אתר המוסיף יישום חדש, עמוד חדש או אתר מחודש. בכל מקרה יכול להנגיש עד 36 חודשים כאמור, אלא אם מדובר בשירות חדש שנוסף ו/או נעשה החל מ – 24 חודשים מכניסת התקנות לתוקף כי אז יש להנגישו מיידית.

סוף ההודעה.

נאוה
23/04/2014, 11:14
עדכון חדש

שלום לכולם,
דיברתי עכשיו עם עו"ד פריד ושאלתי אותו להיכן צריך לשלוח את הטופס.
הוא ענה לי שלא צריך לשלוח את הטופס, צריך למלא אותו ולשמור אותו אצל בעל האתר. כדאי להדפיס אותו. במידה ומישהו יתבע את האתר אפשר יהיה להשתמש בו.
מה צריך לעשות בטופס.
אם רוצים לחדש את האתר ולשדרג אותו באותה הזדמנות לא צריך למלא את כל הסעיפים אלא רק לקחת דף אחד מייצג ולכתוב בו בכל הסעיפים לא רלוונטי ולהוסיף הצהרה שהאתר נמצא בתהליך הנגשה וחידוש.

אם רק רוצים להנגיש את האתר ולא לחדש יש לכתוב מה תקין ומה לא תקין ומה לא רלוונטי לא בכל הדפים אלא להתמקד בכמה דפים מייצגים.